MSK jr spiller under åpningen av Rygge Ungdomsskole den 14. oktober

Otto Kiss ser frem til å ta i bruk Kulturskolens lokaler i den nye skolen.