Moss Spellemannskompani får 110.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DnB

 Fikk over en halv million i gaver (Moss Avis)

Moss Spellemannskompani får 110.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet «Musikkopplæring der tradisjon møter rock: Skreddersydd musikk til Spellemannsskolen»:   MSK fikk en generøs julegave fra Sparebankstiftelsen DnB og kan nå se frem til et spennende prosjekt der det skal etableres nytt repertoar som skal innøves gjennom fokuserte seminarer. Dette blir viktig for orkesterets rekruttering og bidrag til musikkopplæring for ungdom. De første resultatene vil bli fremført under markeringen av orkesterets 25. årsjubileum høsten 2017.