Distriktsmesterskap 2015

Mesterskapet er vel overstått. Takk til utøverne for flott musikk og dommerne, sekretariat og alle frivillige bidragsytere for suveren innsats. Vi sees kanskje under Norgesmesterskapet på trekkspill i Steinkjer?

PÅMELDINGSSKJEMA DM-2015

RESULTATLISTE DM-2015

PROGRAM DM-2015

INVITASJON

Moss Spellemannskompani inviterer trekkspillere i Akershus, Oslo og Østfold til Distriktsmesterskap på trekkspill i Østfoldkirken i Moss, lørdag 21.mars 2015. Mesterskapet åpnes kl. 10:00 med Orkestermusikk.

Konkurransene avholdes etter retningslinjer fra Norske Trekkspilleres Landsforbund (www.trekkspillforbundet.no/dm-nm). Deltagerne bes merke seg regler for spilletider og repertoar i de enkelte klassene. Det spilles hovedsakelig akustisk og scenen vil være utstyrt med notestativer, trommer og forsterkere for bass og gitar. Forespørsler om annet ekstrautstyr kan spesifiseres ved påmelding. Noter skal merkes med navn og klasse og medbringes i 3 eksemplarer. Det vil bli servering fra kantine under hele arrangementet.

Deltageravgift: Medlemmer av NTL og komp kr. 150; øvrige kr. 250,-. Giro sendes etter at påmelding er mottatt.

Sceneoppsett: Østfoldkirken har en forhøyet scene på ca 100 kvadratmeter, med et bredt midtparti og en catwalk i litt lavere høyde, velegnet for solister og duoer. Orkesterledere bes melde inn ønsket sceneoppsett på forhånd eller senest ved registrering.

Kontaktperson: Trygve Leergaard (tleergaard@gmail.com / 97645005).
Lokalitet: Østfoldkirken, Buen 7, 1528 Moss