Kontakt oss

 • Musikalsk leder: Otto Kiss (tlf: 90364812): otto_kiss@icloud.com
 • Styreleder: Trygve Leergaard: tleergaard@gmail.com
  • Nestleder: Lars Grieg Hermansen
  • Kasserer: Svein Holmen
  • Sekretær: Anniken Egelie
  • Styremedlem: Tormod Vold
  • Styremedlem: Ann Iren Kvam

SPILLEOPPDRAG: Moss Spellemannskompani spiller gjerne, kontakt moss@spellemann.org